در حال بارگذاری ...
 • جدول مشخصات و آخرین وضعیت کارمندان شاغل در آموزشکده فنی سقز

  جدول مشخصات و آخرین وضعیت کارمندان شاغل

  جدول مشخصات و آخرین وضعیت کارمندان شاغل در آموزشکده فنی سقز

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  پست سازمانی

  تلفن

  1

  احمد زارعی

  فوق لیسانس

  رئیس آموزشکده

  08736315639

  2

  کمال کارگر

  فوق لیسانس

  معاون اداری مالی

  08736315733

  3

  صالح حکیمی

  فوق لیسانس

  معاون آموزشی و دانشجویی

  08736315638

  4

  عثمان رحیمی

  فوق لیسانس

  رئیس گروه طرح و برنامه

  08736315732

  5

  جمال فرجیان

  فوق لیسانس

  رئیس اداره آموزش

  08736315732

  6

  انور قادری

  لیسانس

  کارشناس مسئول خدمات آموزشی

  08736315732

  7

  پرویز میری

  فوق لیسانس

  کارشناس ارتباط با صنعت

  08736315732

  8

  لقمان محمدپور

  فوق لیسانس

  هیأت علمی فنی

  08736315732

  9

  آزاد نوری

  فوق لیسانس

  هیأت علمی فنی

  08736315732

  10

  حسین حسینی

  فوق دیپلم

  دبیرخانه

  08736315732

  11

  فیض اله شافعی

  فوق دیپلم

  انبار

  08736315732

   

  نظرات کاربران