در حال بارگذاری ...
 • تغییر شماره های تلفن های دانشکده فنی سقز

  تغییر شماره های تلفن دانشکده فنی سقز

   
   

  شماره تلفن های دانشکده فنی سقز

  فارغ التحصیلان- 087-36315735

  آقای فرجیان (آموزش)- 087-36315732 

  36315638 - آقای حکیمی (معاون آموزشی)-فاکس

  36315636- آقای قادری(امور دانشجویان)

     

   

  نظرات کاربران