در حال بارگذاری ...
  • معاونت آموزشی و دانشجویی

    معرفی معاون آموزشی و دانشجویی

    معرفی معاون آموزشی و دانشجویی

    معاون آموزشی و دانشجویی آموزشکده :  محمدصالح حکیمی      فوق لیسانس تحقیقات آموزشی سابقه کار:29 سال            تلفن :08736315638           

    نظرات کاربران