در حال بارگذاری ...
 • رؤسای پیشین

  روسای پیشین

  روسای پیشین آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سقز

  سال تاسیس مهر 1384   روسای سابق و فعلی آقای محسن بیگلری از مهر84 الی بهمن 89
  آقای کامران رحیمی ازبهمن 89 الی مهر 93
  آقای سیدرحمان سیدیان از مهر 93 الی شهریور 96
  آقای احمد زارعی

  از شهریور 96 تاکنون

  نظرات کاربران