در حال بارگذاری ...
 • زمانبندی انتخاب واحد 981

  با سلام و آرزوی توفیق برای دانشجویان عزیز 

  زمانبندی انتخاب واحد نیمسال 981 به شرح ذیل ارائه می گردد:

  * ورودی های 952 و قبل از آن دارای سرترم نبوده و در صورت نیاز به سرترم می بایست به صورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.

  **  دانشجویانی که در 972 برای سومین بار مشروط می شوند، دارای سرترم نبوده و آنان نیز می بایست جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل به آموزش مراجعه نمایند.

  ***  تمامی دانشجویان دو ترم مشروط معدل کل زیر 10 فاقد سرترم هستند.

  **** تمامی دانشجویان ورودی نیمسال های 961و962و971و972 دارای سر ترم هستند و می توانند بصورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند.

  ***** انتخاب واحد دستی و حضوری برای این دانشجویان بهیچ وجه انجام نخواهد شد.

  مبلغ پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 981 « شهریه ثابت » هر ورودی خواهد بود.

   

   

  زمانبندی انتخاب واحد 981 آموزشکده فنی سقز

   

  تاریخ

  12/06/98

  12/06/98

  12/06/98

  13/06/98

  13/06/98

  13/06/98

  زمان

  8 صبح لغایت 14

  14 لغایت 20

  20 لغایت 7 صبح روز بعد

  8 صبح لغایت 14

  14 لغایت 20

  20 لغایت 7 صبح روز بعد

  ورودی

  961

  962

   

  971

  972

   

   

  نظرات کاربران